editorial, KLIK magazine, designers: JSP - Jelena i Svetlana Prokovic
photo: Aleksandar Kujučev
editorial, KLIK magazine, designers: JSP - Jelena i Svetlana Proković